Giới Thiệu Thương Mại và Du Lịch

Website tin tức Thương Mại & Du Lịch hàng đầu Việt Nam.Cung cấp thông tin mới nhất 24/24 về các lĩnh vực Bất Động Sản,Du Lịch,Thương Mại,Kinh Tế,Giáo Dục,Kinh Tế,Đời Sống…

Theo thống kê của Google, đến nay, mỗi tháng có bình quân Thương Mại Du Lịch có 100 triệu Pageviews;

Mỗi ngày có bình quân trên 10 triệu lượt người truy cập vào báo Thương Mại & Du Lịch tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó 20% người truy cập từ nước ngoài (con số mới đây của Google cho biết 173 nước trên thế giới có người truy cập đọc Thương Mại và Du LịchVnexpress). Cũng theo thống kê của Google, địa chỉ của tờ báo này xếp thứ 9 trong Top 10 từ khóa có tốc độ “tăng trưởng tìm kiếm nhanh nhất toàn cầu”. Đây cũng là từ khóa mang tên Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng.

Thương Mại và Du Lịch có các mục về các vấn đề kinh tế, chính trị, thể thao, văn hóa và một Quỹ Nhân ái hoạt động với mục đích làm cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm tới những hoàn cảnh khó khăn.

Báo điện tử Thương Mại và Du Lịch online vào tháng 4/2009, từng kế thừa phần giao diện và bố cục nội dung của trang tin tổng hợp Vietmytravel.Năm 2015, báo điện tử Thương Mại & Du Lịch lần đầu tiên thay đổi giao diện.

Người có vai trò lớn nhất trong việc gây dựng và phát triển báo điện tử Thương Mại & Du Lịch là ông Nguyễn Hoàng Long, hiện đang là Tổng Biên tập.