Tại Kết luận thanh tra số 1115/KL-TTr về thanh tra chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng và tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường, từ năm 2017 – 2019, thị xã Kiến Tường đã thực hiện bán đấu giá 792 lô đất tại 15 dự án khu, cụm, tuyến dân cư. Tổng giá khởi điểm là hơn 284,2 tỷ đồng; tổng giá trúng đấu giá là hơn 299,02 tỷ đồng; chênh lệch so với giá khởi điểm là 14,78 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh đã thanh tra 4 dự án khu, cụm dân cư tại phường 1 với 511 lô nền, tổng giá khởi điểm là hơn 205,86 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là hơn 214,31 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm là 8,45 tỷ đồng.

Qua thanh tra đã phát hiện, UBND thị xã Kiến Tường cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật (chưa thảm nhựa đường giao thông) đối với 3 khu: Khu đô thị sân bay giai đoạn 1, khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và cụm dân cư khu phố 9.

Việc xác định giá đất khởi điểm được thực hiện bằng phương pháp: Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất giá khởi điểm, Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo phân cấp tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 1/12/2015 và Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND tỉnh; việc xác định giá trên cơ sở giá trúng đấu giá năm trước liền kề, có nắm thông tin giá thị trường nhưng không có hồ sơ và nhân với tỷ lệ % (giá đất năm 2017 lấy giá đất trúng đấu giá năm 2016 nhân với tỷ lệ 20 – 30%, giá đất năm 2018 lấy giá đất trúng đấu giá năm 2017 nhân với tỷ lệ 20 – 30%, giá đất năm 2019 lấy giá đất trúng đấu giá năm 2018), trong khi đó việc đầu tư hạ tầng các khu chưa hoàn chỉnh như thảm nhựa các tuyến đường và không lựa chọn tổ chức xác định giá đất đối với 6 khu đô thị sân bay giai đoạn 1, khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và cụm dân cư khu phố 9.

Thanh tra tỉnh xác định việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền là chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất; đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong việc đấu giá hàng trăm lô nền đất tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. (Ảnh: CT) 

Đối với trình tự, thủ tục đấu giá đất, kết quả thanh tra cho thấy, biên bản đấu giá tài sản đối với đấu giá 313 lô nền Khu đô thị sân bay giai đoạn 1 do Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và Tư vấn Miền Nam (SASC) thực hiện ngày 21 – 22/12/2017, thể hiện từ 13 giờ 00 phút đến 19 giờ 21 phút và từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ 39 phút không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá.

Đồng thời, 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá 313 lô với 1 mức giá, sau đó làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cát Tường để thực hiện kinh doanh, có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An Trần Văn Dũng kết luận, UBND thị xã Kiến Tường phải chịu trách nhiệm trong việc cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị sân bay giai đoạn 1, khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và cụm dân cư khu phố 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa đúng về trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cát Tường và các cá nhân trúng đấu giá, Thanh tra tỉnh kết luận: Trong thời gian tổ chức đấu giá đất Khu đô thị sân bay giai đoạn 1 đối với 313 lô có 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá 313 lô với 1 mức giá, gồm ông Nguyễn Quốc Bảo (116 lô), Lê Nguyễn Vũ Linh (35 lô), Nguyễn Quốc Thảo (97 lô), bà Vũ Thị Thu Thảo (29 lô) và Vũ Nguyễn Thị Diễm Thúy (36 lô). Sau đó, 5 người trúng đấu giá trên làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Cát Tường để thực hiện kinh doanh, có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Ngày 7/7/2020, Thanh tra tỉnh đã tổ chức họp các ngành nội chính để xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật; qua đó, xác định chưa đủ cơ sở, điều kiện để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ nhận định chưa chứng minh được thông đồng, dìm giá, số tiền gây thiệt hại nên không chuyển hồ sơ đấu giá tài sản đất đối với Khu đô thị sân bay giai đoạn 1 sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Theo Chu Tuấn/Thanh Tra