Đây là thông tin được Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer) công bố trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào sáng ngày 31/05 tại TP.HCM.

Phương án niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán là NCG trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng được dự kiến vào tháng 6 năm nay.

Theo báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer tại Đại hội đồng cổ đông 2022 ngày 31/05, lựa chọn phát triển mảng trang trại là bước đột phá và là động lực thúc đẩy lớn kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu từ các mảng thuốc thú y, vắc xin, thức ăn chăn nuôi, con giống vốn đã phát triển ổn định gần 30 năm qua.